განქორწინება
განქორწინება – პროცედურა და შედეგები

განქორწინება – პროცედურა და შედეგები

Როგორ ხდება განქორწინება? ქორწინების შეწყვეტის საფუძვლებია: ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალება; კანონით დადგენილი წესით ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადება; განქორწინება. ორივე მეუღლის თანხმობის შემთხვევაში განქორწინება ხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ...

განქორწინება – პროცედურა და შედეგები

განქორწინება – პროცედურა და შედეგები

Როგორ ხდება განქორწინება? ქორწინების შეწყვეტის საფუძვლებია: ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალება; კანონით დადგენილი წესით ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადება; განქორწინება. ორივე მეუღლის თანხმობის შემთხვევაში განქორწინება ხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ...