რა არის აუთსორსინგი
რა არის აუთსორსინგი?

რა არის აუთსორსინგი?

აუთსორსინგის განმარტება შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე ადამიანური რესურსის საჭიროების შემთხვევაში კომპანიას უწევს არჩევანის გაკეთება - მას შეუძლია შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აიყვანოს თანამშრომელი ან ურთიერთობა დაამყაროს პირთან, რომელიც მომსახურების...

რა არის აუთსორსინგი?

რა არის აუთსორსინგი?

აუთსორსინგის განმარტება შესაბამისი სპეციალიზაციის მქონე ადამიანური რესურსის საჭიროების შემთხვევაში კომპანიას უწევს არჩევანის გაკეთება - მას შეუძლია შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე აიყვანოს თანამშრომელი ან ურთიერთობა დაამყაროს პირთან, რომელიც მომსახურების...