სამკვირდროს მიღების პროცედურა
მემკვიდრეობა – ქონებრივი დავა

მემკვიდრეობა – ქონებრივი დავა

Როგორ ხდება მემკვიდრეობის მიღება? არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის (მამკვიდრებლის) ქონების მემკვიდრეობით სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა ხორციელდება კანონით ან ანდერძით, ანდა...

მემკვიდრეობა – ქონებრივი დავა

მემკვიდრეობა – ქონებრივი დავა

Როგორ ხდება მემკვიდრეობის მიღება? არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის (მამკვიდრებლის) ქონების მემკვიდრეობით სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა ხორციელდება კანონით ან ანდერძით, ანდა...