ქირავნობის ფორმა
უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

Რა არის უძრავი ქონება? უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეები, ასევე, შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც მყარად დგანან მიწაზე. უძრავ ნივთზე უფლების წარმოშობის საფუძველია: ნასყიდობის ხელშეკრულება; ჩუქების...

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, გაქირავება – იურიდიული საკითხები

Რა არის უძრავი ქონება? უძრავ ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული მცენარეები, ასევე, შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც მყარად დგანან მიწაზე. უძრავ ნივთზე უფლების წარმოშობის საფუძველია: ნასყიდობის ხელშეკრულება; ჩუქების...