ჩვენი იურიდიული პრაქტიკის სფეროები

ბიზნეს სამართალი

 • ბიზნეს და კორპორატიური ტრანზაქციები (M&A)
 • კაპიტალის ბაზარი
 • კომერციული სამართალი
 • საინვესტიციო სამართალი
 • საბანკო და ფინანსური სფერი
 • საგადასახადო და საბაჟო
 • ბიზნესის რეგისტრაცია
 • ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია (მცირე ბიზნესის სტატუსი)
 • ვირტუალური ზონის კომპანიის რეგისტრაცია
 • იურიდიული მისამართი/ვირტუალური ოფისი

სამოქალაქო სამართალი

 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
 • უძრავი ქონება და სამშენებლო
 • სამართლებრივი წარმომადგენლობა
 • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია
 • ინტელექტუალური საკუთრება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • შრომა და დასაქმება
 • კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინი
 • საგადასახადო შესაბამისობა
 • სანოტარო სერვისები

რელოკაცია/იმიგრაცია

 • ბინადრობის ნებართვები
 • საქართველოს მოქალაქეობა
 • საგადასახადო კონსულტაციები
 • საგადასახადო ბინადრობა
 • საქართველოს ვიზა

დავების გადაწყვეტა

 • მოლაპარაკებები
 • სასამართლო პროცესი
 • არბიტრაჟი
ჩვენი იურიდიული პრაქტიკა

ბიზნეს სამართალი

 • ბიზნეს და კორპორატიური ტრანზაქციები (M&A)
 • კომერციული სამართალი
 • საინვესტიციო სამართალი
 • საბანკო და ფინანსური სფერი
 • საგადასახადო და საბაჟო
 • ბიზნესის რეგისტრაცია
 • ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია (მცირე ბიზნესის სტატუსი)
 • ვირტუალური ზონის კომპანიის რეგისტრაცია
 • იურიდიული მისამართი/ვირტუალური ოფისი

სამოქალაქო სამართალი

 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
 • უძრავი ქონება და სამშენებლო
 • სამართლებრივი წარმომადგენლობა
 • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია
 • ინტელექტუალური საკუთრება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • შრომა და დასაქმება
 • კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინი
 • სანოტარო სერვისები

რელოკაცია/იმიგრაცია

 • ბინადრობის ნებართვები
 • საქართველოს მოქალაქეობა
 • საგადასახადო კონსულტაციები
 • საგადასახადო ბინადრობა
 • საგადასახადო შესაბამისობა
 • საქართველოს ვიზა

დავების გადაწყვეტა

 • მოლაპარაკებები
 • სასამართლო პროცესი
 • არბიტრაჟი

Doing business in Georgia

BUSINESS REGISTRATION

Starting a business in Georgia is an exciting venture. Georgia has ranked 7th among 190 countries in the World Bank Doing Business 2021 Ranking, preceding the states like the UK, Norway, and Sweden.

Georgian law provides six types of business entities:

• Individual Entrepreneurship (IE)

• general partnerships (GP)

• limited partnerships (LP)

• limited liability companies (LLC)

• joint-stock companies (JSC)

• cooperatives

The most common forms of business vehicles in Georgia are a limited liability company (LLC) and a joint stock company (JSC). The main reason for using an LLC and a JSC is that the liability towards their creditors is limited to their entire property. Therefore, the shareholders are not liable for the obligations of such companies against third parties. Moreover, both the LLC and the JSC have flexible corporate structures and are not subject to maximum or minimum share capital requirements.

Nomos offers a full spectrum of legal services for your business registrations including:
– Preparing Documentation for Registration

– Registration of the company at the business registry

– Providing a legal address for the company

– Registration at the tax authorities

– Opening the corporate bank accounts

– Notary services

RESIDENCE PERMITS/IMMIGRATION

Georgia offers visas, residence permits, and the status of tax residents for investors, businesses, and property owners with the possibility to obtain citizenship in the future. Becoming a resident of Georgia gives you and your family a path to citizenship.

A residence permit in Georgia gives you the right to an unlimited stay in the country and the right to engage in any lawful activity, such as running a business, working, traveling, studying, or simply retiring without a right to work or any other documents.

There are different types of residencies according to your needs and eligibility:

– Work residence permit

– Study residence permit

– Residence permit for family reunification

– Residence permit of a former citizen of Georgia

– Special residence permit

– Permanent residence permit

– Investment residence permit

– Temporary residence permit

– Short-term residence permit

– Residence permit for an indefinite stay

A residence permit is issued by SDA within a minimum of 10 days and a maximum of 30 days after the submission.

Temporary residence permits are first issued for a period of 6 to 12 months. They may then be extended for an additional period of 1 to 11 years, at the discretion of the SDA agent assessing the case.

For most temporary residence applications your current Passport stamp or previous temporary residence permit, visa, must have at least 40 days of validity remaining.

First-time applications must be made from within Georgia and then you can apply through the website – sda.gov.ge. Renewals of an existing permit can be made online from outside of Georgia, but the existing permit should be valid at the moment of application.

Once your application if approved within one month you have to take a residency card. Applying for a residence card is essential as failure to do so within 6 months from receiving the residence permit in Georgia results in the termination of the awarded permit.

Citizenship of Georgia through naturalization is acquired in the manner of granting citizenship of Georgia by the President. Types of naturalization are the following:

– Granting citizenship of Georgia following an ordinary procedure

– Granting citizenship of Georgia following a simplified procedure

– Granting citizenship of Georgia by way of exception

The President of Georgia may grant Georgian citizenship by way of exception to a citizen of another country who has contributed exceptional merit to Georgia. The President of Georgia may also grant Georgian citizenship by way of exception to an alien based on state interests.

When evaluating the state’s interests, the following circumstance shall be taken into account:

b) a foreign citizen is making such an investment in Georgia or he/she has made such an investment in Georgia that contributes or has contributed substantially to the development of the state economy;

With the help of professionals, you have to build up your own case.

To be granted Georgian citizenship, a foreign citizen can apply to the authorized body SDA. The presidential order on granting Georgian citizenship to a foreign citizen comes into effect as soon as the competent state authorities in Georgia receive a document certifying the renunciation of foreign citizenship by that person. The procedure takes a maximum of 80 days.

TAXES
Georgia is a developing low-tax country with many benefits for entrepreneurs and investors.

Some Facts about TAXES:
The rate of corporate tax in Georgia is 15%. However, the company is not required to pay tax for the obtained income until the profits have been distributed. In case the company’s revenue reaches 100,000 GEL company has to pay also VAT of 18%. The status of a zero-tax is available for CIS and IT virtual zone companies, we also have the possibility to register free zone companies. Dividends are typically taxed at a rate of 5%; however, the rate can be lower due to double taxation treaties. Also, personal income tax is 20%.

In the case of Individual Entrepreneurship, you can register a small business status online through rs.ge and pay 1% income tax instead of 20%, but in this case, your revenue should not exceed half a million laris. You should pay taxes monthly and in this case, you will for sure need a good accountant.

Avoidance of Double Taxation
Georgia has entered into double taxation treaties with more than 57 countries to prevent double taxation. The application of these tax treaties can protect natural persons from double taxation in the case of other countries claiming the right to taxation.

Freelancers and Individual Entrepreneurs
A new initiative called “Remotely From Georgia” has been designed for freelancers, full-time employees, or business owners to visit and work in Georgia. Within this special regime, Georgia offers freelancers and individual entrepreneurs paying tax just 1% of a business’s annual gross revenue up to 500,000 GEL (approximately USD 155,000).

Territorial Taxation
Georgia does not tax resident individuals on their foreign-source income. A natural person in Georgia is taxed only on income received from a Georgian source.

IT companies
In case your business activities are IT services we can help you to obtain the status of Virtual Zone Company, which allows you to have the following benefits: 0% – profit tax from services delivered outside of Georgia, and 0% VAT.

REAL ESTATE

Georgia is one of the most efficient countries to do business in the world. Georgia does not impose foreign ownership restrictions other than on agricultural land, and its bureaucracy is on a very low level.

Nomos offers professional legal assistance in the process of buying real estate in Georgia distantly or by visiting:

– pre-purchase consultations

– representation in negotiations

– due diligence

– preparing contracts

– Organizing and finalizing the registration process

-Tax consultations

BANKING AND FINANCE

The banking system remains the biggest part of the Georgian financial market.

Key points to know while opening a bank account:

– No capital controls

– Very quick application procedure

– Digitalized and foreign-friendly structure

– Great app-based and online banking

– Generally well-capitalized banks, Some are listed on the London Stock Exchange. — Getting debit cards, Visa & Mastercard Gold credit cards, and American Express credit cards.

– Getting an IBAN and can hold USD, EUR, GBP, and GEL (and other currencies) in multi-currency accounts.

– Georgia does not share information under the Common Reporting Standards (CRS) rules, which means that Georgia will not automatically share your Georgian bank account information with your government.

დაგვიკავშირდით

მობილური

+995 575 777 552

ელ-ფოსტა

info@nomosgeorgia.com

ჩვენი სერვისების შესახებ
სახელშეკრულებო სამართალი და სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა

იურიდიული კომპანია NOMOS გთავაზობთ ნებისმიერი სახის ხელშეკრულებისა და სხვადასხვა სამართლებრივი დოკუმენტების კვალიფიციურ შედგენას. გონივრულად წარმართული მოლაპარაკებები და ხელშეკრულების პირობების კვალიფიციური სამართლებრივი შეფასება წარმატებული სახელშეკრულებო ურთიერთობის წინაპირობაა.

ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ თქვენი ინტერესები სახელშეკრულებო ურთიერთობის ნებისმიერ ეტაპზე, მათ შორის: სახელშეკრულებო მოლაპარაკებებში მხარის წარმომადგენლობა, კლიენტის ინტერესების დაზღვევა და რისკების მენეჯმენტი ხელშეკრულებაში, საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების სანოტარო და საჯარო რეგისტრაცია. გარდა ამისა, ჩვენი გამოცდილი იურისტები დაგეხმარებიან უკვე გაფორმებული გარიგებების სამართლებრივ რევიზიაში, ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი დავების გადაჭრაში.

 

NOMOS გთავაზობთ:

– სამართლებრივი კონსულტაცია სახელშეკრულებო ურთიერთობებთან
დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე;
– მოლაპარაკებებში წარმომადგენლობა;
– ხელშეკრულების შედგენა მხარის ინტერესებიდან გამომდინარე;
– ხელშეკრულების რევიზია და წამოჭრილი პრობლემატური საკითხების
შეფასება/გადაჭრა;
– საჯარო რეესტრისა და ნოტარიუსის მომსახურება;

 

ხელშეკრულების სახეები:

 • ნასყიდობა
 • ქირავნობა
 • იჯარა
 • ჩუქება
 • შრომითი
 • ნარდობა-დამზადება
 • საქორწინო
 • წარმომადგენლობითი
 • დისტრიბუციის
 • მიწოდების
 • მოთხოვნის დათმობის
 • მომსახურების
 • სესხის ხელშეკრულება
 • ტრანსპორტირების
 • შეთანხმება ხელშეკრულების გაუქმებაზე
 • შეთანხმება ხელშეკურლების ცვლილებაზე
 • ბეს ხელშეკრულება
 • საბროკერო
 • სერვიტუტის
 • არასტანდარტული ხელშეკრულებები
საკორპორაციო სამართალი (M&A)
NOMOS დაგეხმარებათ ახალი კომპანიის დაარსებასა და გამართვაში, ასევე მოქმედი კომპანიის მართვაში. ჩვენი მომსახურების სფერო მოიცავს კორპორაციული მომსახურების ყველა საკითხს, რომელიც უკავშირდება კომპანიის დაფუძნებას, მართვასა და მის ყოველდღიურ სამართლებრივ პრობლემებს. კორპორაციული სამართლის მიმართულებით ჩვენი მომსახურება მრავალმხრივია და მოიცავს რეგულაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას, სამართლებრივ მხარდაჭერას,

კერძოდ:

– სამეწარმეო სუბიექტების რეგისტრაცია;
– რეგისტრაციაში ცვლილებები;
– რეორგანიზაციის პროცესის წარმოება (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა);
– ფილიალების, მათ შორის უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალების
დარეგისტრირება;
– საბანკო ანგარიშების გახსნა;
– სამართლებრივი მხარდაჭერა/კონსულტაცია;
– კომპანიის გაუქმება;

ჩვენი კომპანიის ერთერთი მნიშვნელოვანი სფერო შერწყმა და შეძენაა (M&A). შერწყმის და შეძენის სწორად წარმართული პროცესი კომპანიებს არამხოლოდ გაფართოებაში, არამედ კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაში ეხმარება. ჩვენ მოგემსახურებას გაგიწევთ ყველა ეტაპზე: მიიღებთ იურიდიულ კონსულტაციებსა და შეფასებებს, რისკების ანალიზს და პროცესის დასრულების შემდგომ რეკომენდაციებს. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება და კომპეტენცია ეფექტურად დავგეგმოთ და განვახორციელოთ ბიზნესის სწორად წარმართვისათვის მორგებული ტრანზაქციები.

საინვესტიციო სამართალი

ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკის საფუძველია. იურიდიული კომპანია NOMOS სამართლებრივ მხარდაჭერას უწევს კლიენტებს ინვესტიციის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, რათა მხარი დაუჭიროს ახალი სტრატეგიების განხორციელებასა და ახალი აქტივების გამოყენებას არსებული საკანონმდებლო შეზღუდვების გათვალისწინებით. ჩვენ დაგეხმარებით კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ბარიერების დაძლევაში იურიდიულ კონსულტაციით, საინვესტიციო ხელშეკრულების შედგენასა და სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებაში. კომპანია NOMOS შეგიფასებთ რისკებს და შესაბამის შედეგებს. ჩვენ წარმოვადგენთ თქვენს ინტერესებს ნებისმიერ ფიზიკურ/იურიდიულ პირთან და სახელმწიფო ორგანოებთან.

უძრავი ქონება

NOMOS ახორციელებს უძრავი ქონების გარიგებებისა და ინვესტიციების ყველა სტადიასა და ტიპს. ჩვენი ექსპერტები მოგიმზადებენ სამართლებრივ ანალიზს, კონსულტაციას გაგიწევენ უძრავი ქონების დაბეგვრის საკითხში, შეადგენენ ნასყიდობის/ქირავნობის/იჯარის ხელშეკრულებებს. ასევე, კომპანია ახორციელებს უცხოელი ინვესტორის იურიდიული მხარდაჭერას საქართველოში უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით.

მათ შორის:

– კონსულტაციები უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
– მოლაპარაკებები;
– უფლებრივი შემოწმება გამყიდველის/დეველოპერული კომპანიის, Due
Diligence;
– ხელშეკრულებების მომზადება;
– საკუთრებაში რეგისტრაციის პროცედურის გაძღოლა;
– საგადასახადო დაბეგვრის პროცედურები;
– ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებების შედგენა და რეგისტრაცია
– ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი
შეფასების ჩატარება;
– პრივატიზაციის პროცესში კლიენტის ინტერესების წარმოდგენას;

– მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში არსებული თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო საკუთრების მიწაზე დაინტერესებული პირის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება;

სასამართლო დავა და არბიტრაჟი
იმ შემთხვევაში, თუ დავის გადაწყვეტა მორიგებითა და მოლაპარაკებებით გსურთ იურიდიული კომპანია NOMOS-ის გამოცდილი იურისტები მზად არიან დაგეხმაროთ სასურველი შედეგის მიღწევაში. იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო დავას გადაწყვეტთ NOMOS გთავაზობთ დავების გადაწყვეტის სრულ სპექტრს, მათ შორის ალტერნატულ გზას – არბიტრაჟს. ჩვენი მიზანი დავის ეფექტური მოგვარებაა. სასამართლოში თქვენი ინტერესებეის დასაცავად პროცესში გამოცდილი ადვოკატები იბრძოლებენ.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

– მოლაპარაკება
– მორიგება
– წარმომადგენლობა კერძო არბიტრაჟებში
– სასამართლო დავა საქართველოს სასამართლოებში
– აღსრულება

დაგვიკავშირდით

ტელეფონი

+995 575 777 552

ელ-ფოსტა

info@nomosgeorgia.com

ბლოგი

უახლესი ბლოგები