ჩვენი იურიდიული პრაქტიკის სფეროები

ბიზნეს სამართალი

 • ბიზნეს და კორპორატიური ტრანზაქციები (M&A)
 • კაპიტალის ბაზარი
 • საინვესტიციო კანონი
 • საბანკო და ფინანსური სფერი
 • კომპანიის რეგისტრაცია (დისტანციურად/ადგილზე)
 • ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია (1% საგადასახადო განაკვეთი)
 • ვირტუალური ზონის კომპანიის რეგისტრაცია
 • Cryptocurrency & Blockchain (VASP license)
 • იურიდიული მისამართი/ვირტუალური ოფისი

სამოქალაქო სამართალი

 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
 • უძრავი ქონება და სამშენებლო
 • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია
 • ინტელექტუალური საკუთრება
 • შრომა და დასაქმება
 • სანოტარო მომსახურება/ტრასტები

რელოკაცია/იმიგრაცია

 • საიმიგრაციო კონსულტაცია
 • ბინადრობის ნებართვები
 • საქართველოს მოქალაქეობა
 • გადაადგილების სერვისები

დავების გადაწყვეტა

 • მოლაპარაკებები
 • სასამართლო პროცესი
 • არბიტრაჟი

ბუღალტრული/საგადასახადო მომსახურება

 • საგადასახადო და საბაჟო კონსულტაცია
 • საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება/დანერგვა
 • სახელფასო მენეჯმენტი
 • ფინანსური ანგარიშგება
 • საგადასახადო რეზიდენტობა
ჩვენი იურიდიული პრაქტიკა

ბიზნეს სამართალი

 • ბიზნეს და კორპორატიური ტრანზაქციები (M&A)
 • კომერციული სამართალი
 • საინვესტიციო სამართალი
 • საბანკო და ფინანსური სფერი
 • საგადასახადო და საბაჟო
 • ბიზნესის რეგისტრაცია
 • ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია (მცირე ბიზნესის სტატუსი)
 • ვირტუალური ზონის კომპანიის რეგისტრაცია
 • იურიდიული მისამართი/ვირტუალური ოფისი

სამოქალაქო სამართალი

 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
 • უძრავი ქონება და სამშენებლო
 • სამართლებრივი წარმომადგენლობა
 • სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია
 • ინტელექტუალური საკუთრება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • შრომა და დასაქმება
 • კრიპტოვალუტა და ბლოკჩეინი
 • სანოტარო სერვისები

რელოკაცია/იმიგრაცია

 • ბინადრობის ნებართვები
 • საქ